Dana 15. prosinca 2014. godine održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Na istoj sjednici donesena je Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu za područje Grada Belog Manastira, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2015. godinu i Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu.

Na istoj sjednici donesen je Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2015. godinu, Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – veterinarsko-higijeničarske službe na području Grada Belog Manastira putem pisanog ugovora i Odluka o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2014. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2015. godini.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dalo je suglasnost za otvaranje ogranka Gradske knjižnice Beli Manastir u općini Darda, te usvojilo izvješća gradonačelnika o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.04.2014. godine do 31.10.2014. godine.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira nije prihvatilo Izvješće trgovačkog društva ʺBaranjski vodovodʺ d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine.

Svi akti doneseni na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/14, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content