Dana 19. rujna 2022. godine održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u Društvenom domu u Branjinom Vrhu, Svetog Križa 57, Branjin Vrh, na I. katu.

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine, Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Belog Manastira, Republika Hrvatska i Općine Grude, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Odluku o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi, kao i Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira koja će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira” nakon dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo izmjene i dopune Odluke o korištenju poslovnih prostora Društvenog doma Branjin Vrh i Odluke o korištenju prostorija Društvenog doma Šumarina, te Odluku o osnivanju prava služnosti za nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Beli Manastir i izgradnju solarne sušionice za mulj.

Osim toga, Gradsko vijeće je imenovalo članove Etičkog odbora i Vijeća časti, te utvrdilo prijedloge kandidata za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Osijeku, suce porotnike za mladež Općinskog suda u Osijeku i suce porotnike Općinskog suda u Osijeku.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini: Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir, Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir, Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o. u likvidaciji, Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir, Stanouprave d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje, kao i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine i Izvješće gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.04. do 30.06.2022. godine

Pored navedenog, Gradsko vijeće je odobrilo Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2023. godinu i dalo suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira.

Navedeni akti doneseni na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 8/22, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content