Dana 10. prosinca 2021. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2022. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za područje Grada Belog Manastira, Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu, kao i Odluku o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu, Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2021. godinu kao i Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Belog Manastira, Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Belog Manastira, Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, Odluku o stavljanju van snage Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira, Odluku o III. izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira kao i Odluku o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Belog Manastira.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o provođenju i financiranju projekta “Uređenje gradskog športskog parka” u Belom Manastiru, Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2022. godinu, Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za razdoblje 2022. – 2024. godine kao i Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2022. godinu.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belog Manastira u 2021. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2022. godini, Odluku o neprihvaćanju Prijedloga o promjeni naziva Umjetničke škole Beli Manastir kao i Odluku o ponovljenom Javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

Gradsko vijeće razmotrilo je i prihvatilo izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2021. godine, kao i Izvješće o stanju u prostoru Grada Belog Manastira za razdoblje 2017. – 2020. godine.

Pored navedenog, Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga Skupštinama trgovačkih društava Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir, Baranjska čistoća d.o.o. Beli Manastir i Stanouprava d.o.o., za izbor članova Nadzornog odbora.

Navedeni akti doneseni na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 11/21, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content