Dana 28. listopada 2020. godine održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2020. godini kojom je određeno da će se za izuzetan doprinos u gospodarstvu dodijeliti Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” Tomislavu Petricu, a za zasluge u području športa, kulture i društvenih djelatnosti i aktivnosti Povelja Grada Belog Manastira: Crkvenom zboru Uzvišenja svetog Križa Branjin Vrh, Žarku Juraku, Ratku Kovačeviću, Davoru Krušelju i Saši Šipeku, posthumno.

Nadalje, Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o izradi 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira, kao i izmjene Odluke o postavljanju reklama na području Grada Belog Manastira i izmjene Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira.

Pored navedenog, na istoj sjednici Gradsko vijeće donijelo je Odluku o određivanju lokacije za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova na području Grada Belog Manastira, Odluku o provedbi projekta: Mala škola kompostiranja i Odluku o osnivanju prava služnosti na javnim površinama na području Grada Belog Manastira radi korištenja i održavanja izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, te je dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir.

Također, Gradsko vijeće je razmotrilo i prihvatilo Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 01.01. do 30.06.2020. godine, kao i Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2021. godinu.

Navedeni akti doneseni na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 9/20, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content