Dana 22. prosinca 2020. godine održana je 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu, kao i Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2020. godinu i Druge Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu za područje Grada Belog Manastira.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Odluku o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za 2021. godinu.

Kao i prethodnih godina usvojena donesen je Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za sljedeću godinu i Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za sljedeću godinu, kao i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belog Manastira u 2020. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2021. godini, te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Belog Manastira.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na Dodatak 4. Sporazumu o suradnji u provedbi projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”, te usvojilo Izvješće o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira, kao i izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za kolovoz, rujan, listopad i studeni 2020. godine.

Navedeni akti doneseni na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 13/20, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content