Na održanoj koordinaciji gradonačelnika Grada Belog Manastira i načelnika općina Čeminac, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac, Draž i Jagodnjak, razgovaralo se sufinanciranju prijevoza učenika, srednjih škola, a koja se razlikuju od općine do općine. Osim subvencioniranje troškova prijevoza tema sastanka bila je i o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo javnog isporučitelja (Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir).

Vlada sufinancira 75 % troškova prijevoza srednjoškolaca, 5 % županija, a prošlih godina prijevoznici Panturist i APP su sufinancirali po 10 %. Prema tome, općinama je ostajalo samo 10 % sufinanciranja. Međutim, tamo gdje konkuriraju oba prijevoznika, kao u općini Petlovac, Popovac i Draž prijevoznici su preuzeli svih 20 %, dok u općinama Čeminac, Jagodnjak i Kneževi Vinogradi gdje prometuje samo jedan, samo 10 %. To dio općina stavlja u nepovoljnu poziciju, jer općine Čeminac i Kneževi Vinogradi sufinanciraju prijevoz sa 120.000 kuna godišnje. Najavama iz Vlade su ogorčeni, jer politika ide u smjeru smanjivanja priljeva sredstava u općine u cijeloj Hrvatskoj, s posebno na područjima od posebne državne skrbi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skip to content