Konačno izvješće o utrošku sredstava za provedbu izbora za članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, gradonačelnika Grada Belog Manastira te zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine održanih 16. svibnja 2021.

Konačno izvješće Gradskog izbornog povjerenstva Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade izborne promidžbe za članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, gradonačelnika Grada Belog Manastira te zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine održanih 16. svibnja 2021. godine

Odluku možete preuzeti ovdje.

Izborni rezultati 2021 - Grad Beli Manastir

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika Grada Belog Manastira

Izborni rezultati – Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika Grada Belog Manastira.pdf

Zamjenik gradonačelnika Grada Belog Manastira iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine

Izborni rezultati – Zamjenik gradonačelnika Grada Belog Manastira iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine.pdf

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira

Izborni rezultati – Gradsko vijeće Grada Belog Manastira.pdf

Biračka mjesta na području Grada Belog Manastira

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belog Manastira donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Belog Manastira za predstojeće lokalne izbore, kao i izbore za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira koji se održavaju dana 16. svibnja 2021. godine.

U odnosu na biračka mjesta na prethodnim izborima izmjene su na biračkom mjestu broj 2 u Belom Manastiru, zgrada HVIDRA Baranja, Osječka 118 i biračkom mjestu broj 8 u Belom Manastiru u Osnovnoj školi Dr. Franjo Tuđman, Sv. Martina 16.

Tekst Rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Kandidacijske i zbirne liste za Lokalne izbore 2021. godine

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belog Manastira objavljuje 30. travnja 2021. godine u 9,00 sati

Kandidacijske i zbirne liste za Lokalne izbore 2021. godine kako slijedi:

  • Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira pdf
  • Pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Belog Manastira i zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Belog Manastira pdf
  • Pravovaljane kandidature za izbor zamjenika gradonačelnika Grada Belog Manastira iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine i zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika gradonačelnika Grada Belog Manastira iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine pdf

 

Skip to content