Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je nacrt Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči nacrt Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu i u razdoblju od 19. listopada do 19. studenog 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: mladen@beli-manastir.hr ili poštom na adresu Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Prilozi :

Obrazac sudjelovanja javnosti u postupku donošenja Plana

Nacrt Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogodu za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Skip to content