Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi kojom su utvrđena prava socijalne skrbi koja osigurava Grad Beli Manastir (u daljnjem tekstu: Grad), te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. Nacrtom prijedloga dopunjuje se način prikupljanja i obrada osobnih podataka korisnika jednokratnih novčanih pomoći povodom blagdana – umirovljenika i korisnika zajamčene minimalne naknade. Definiraju se koji će se osobni podaci tražiti od drugih javnopravnih tijela te način njihove obrade. Nadalje se definira kako će se svi osobni podaci korisnika, u okviru provedbe postupaka iz članka 14. stavak 1. i 2. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj:  8/19 i 4/22), obrađivati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119).

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i u razdoblju od 14. srpnja 2022. godine do 14. kolovoza 2022. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: petar@beli-manastir.hr ili poštom na adresu Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content