presica-trg-slobodeNa tiskovnoj konferenciji gradonačelnik Ivan Doboš sa dogradonačelnicima najavio je nekoliko značajnih investicija koje će uskoro započeti. Među prvima je početkom tjedna potpisani ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o nastavku radova na rekonstrukciji gradskog trga u vrijednosti 5,8 milijuna kuna. Kako taj iznos neće biti dovoljan za potpuni završetak, gradonačelnik je istaknuo da će se razlika za još potrebnih oko 1,5 milijuna kuna namaknuti iz gradskih proračunskih sredstava za 2014. godinu. Izvođač radova najavio je dovođenje mehanizacije i ostale pripremne radnje, pa bi se već sredinom srpnja započelo sa radom a prema planiranoj dinamici radova sve bi bilo gotovo do kraja ožujka 2014. godine. Ovaj najnoviji dio rekonstrukcije Trga slobode koji će imati više zelenila i drveća u odnosu prema do sada rekonstruiranom, obuhvatio bi sve od završene prve faze pa do Ulice Vladimira Nazora, te dio Ulice Imre Nagya i mali trg ispred zgrade Pošte do Stepinčeve ulice. Ovom prilikom bit će ispravljeni i nedostatci uočeni nakon završetka prethodnih radova. U potpuno novom arhitektonskom rješenju Trga slobode sve bi bilo novo osim spomenika Crvenoj armiji koji ima međunarodni značaj i koji će ostati na istoj lokaciji.

Gradonačelnik Doboš najavio je još dva projekta koja će se ostvariti suradnjom sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje će ih financirati sa 80 %, dok će Grad imati obvezu namaknuti preostalih 20 %. Grad je još prije od Fonda dobio odluku o sufinanciranju linije za razvrstavanje otpada u vrijednosti milijun i 455 tisuća kuna uz uvjet da osigura potrebnu dokumentaciju a Fond bi financirao i izgradnju objekta za njen smještaj. Prije 10-ak dana dobivena je lokacijska dozvola pa još samo treba dogovoriti datum potpisivanja ugovora sa Fondom, a završetkom ove višestruko značajne investicije otvorilo bi se i 5-6 novih radnih mjesta. Novi gradski ekološki projekt je i odluka sa kojom se sa 20 % sufinancira kupovina tisuću kompostera vrijednih 360.000 kuna a koji će se besplatno podijeliti kućanstvima kako bi im omogućili zbrinjavanje biorazgradivog otpada (trave, grana, lišća, razgradivog otpada iz domaćinstva, i slično). Ovo će znatno smanjiti količine ove vrste otpada koje gradska tvrtka Baranjska čistoća mora odvoziti a na samom odlagalištu čini veliki volumen i zauzima jako puno prostora. Gradonačelnik Ivan Doboš podsjetio je i da «Jedinice lokalne samouprave koje ne omoguće zbrinjavanje biorazgradivog otpada podliježu visokim kaznama koje propisuje Zakon». Vrijednost sve tri ove gradske investicije veća je od 9 milijuna kuna. Osim ovih novosti, gradonačelnik Ivan Doboš i njegovi zamjenici najavili su još neke prije pokrenute projekte koji čekaju odobrenje. Tako bi se preko Hrvatskih voda gradio novi gradski pročistač otpadnih voda vrijedan 15 milijuna kuna jer je sadašnji preopterećen i funkcionira na gornjoj granici maksimalne iskoristivosti. Dok nije bilo nikakvog pročišćavanja, povremeno su se dešavali problemi sa zagađenjem Karašice i sumnji da je to uzrok uginuća riba. Beli Manastir je među rijetkim gradovima koji je uspješno iskoristio sve mogućnosti rada pročistača i nakon njegove izgradnje takvih problema više nije bilo. Gradonačelnik Doboš iznio je i podatak da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije čeka natječaj u sklopu programa EIB-3 preko kojeg bi se financirala gradnja većeg broja dječjih vrtića u Hrvatskoj a među njima je i belomanastirski koji već ima svu potrebnu dokumentaciju i dozvole za početak radova. Cijena vrtića prema tom projektu veća je od 20 milijuna kuna, pa bi ga zbog trenutne ekonomske situacije trebalo skromnije izgraditi ili graditi prema prioritetima potreba (najprije za jasličnu skupinu, te djecu koja su zbog novog vrtićkog standarda (više prostora po djetetu) postala višak u sadašnjem vrtiću. Na kraju tiskovne konferencije gradonačelnik Doboš podsjetio je i na problem gradskog stadiona koji ima pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju ali da je to prevelika investicija za koju grad nema dovoljno novca pa se čeka otvaranje nekoliko EU fondova gdje bi nastupili zajedno u suradnji sa mađarskim Mohačem koji ima isti problem. Mohač je u svojim projektima različitih namjena do sada već iskoristio znatna sredstva iz fondova EU-a i ima više iskustava u tome pa je o zajedničkom projektu već sve dogovoreno.

Skip to content