Temeljem članka 72. stavak 1. točka 7. Statuta Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2013/2014.

nadarenim studentima
studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata
studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
s osnova socijalnog statusa

Skip to content