Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira počeo je primati zahtjeve za priznavanje prava na troškove ogrjeva i ove godine.

Skupština Osječko – baranjske županije donijela je na sjednici 20. svibnja 2014. godine Odluku o visini iznosa troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko – baranjske županije u 2014. godini („ Županijski glasnik “ broj 6/14) kojom je utvrđen novčani iznos od 950, 00 kuna koji će se odobriti samcima ili kućanstvima korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i kojima se rješenjem nadležnog upravnog tijela Osječko – baranjske županije prizna pravo na troškove ogrjeva u 2014. godini.

Uz zahtjev je potrebno priložiti osobnu iskaznicu i OIB.
Zahtjevi se popunjavaju u Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53/1, sobe br. 207 i 233 svakim radnim danom od 09 do 13 00 sati. Zahtjeve za priznavanje prava na troškove ogrjeva
mogu podnijeti samo osobe sa područja Grada Belog Manastira.

Skip to content