Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV NA INTERVJU

kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu u Grad Beli Manastir, Službu
gradonačelnika i Gradskog vijeća na radno mjesto referent za uredsko poslovanje III. kategorija – 1
izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca objavljen u
Narodnim novinama broj: 110/14 dana 17. rujna 2014. godine, a koje su ostvarile najmanje 50%
bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju provedenom dana 30. listopada
2014. godine.
Intervju će se održati dana 31. listopada 2014. godine u 10,00 sati u vijećnici Gradske uprave
Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir na prvom katu sa sljedećim kandidatima:
1. Radmila Kuhta, Dunavska 13 iz Belog Manastira – 7,5bodova
2. Andrea Ipša, Franjin dvor 2 iz Čeminca – 7 bodova.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Skip to content