Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju djelatnosti salona za tetoviranje i piercing preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama. 

1. Prostorno organizacijski i tehnički uvjeti

1.1. Ulazni i radni prostor
Vidljive obavijesti
Za sve djelatnike i klijente prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku.

Dezinficijens
U prostorima čekaonice, odnosno ulaznim prostorima, pultovima za obavljanje plaćanja usluga te u radnom prostoru nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 %).

Čekaonice
Sjedeća mjesta u prostoru za čekanje rasporediti tako da zadovoljavaju mjere fizičke udaljenosti, odnosno na minimalnim razmacima od 1,5 metar i predviđeni su za odrasle osobe koje su u salonu u pratnji malodobnog klijenta ako iz bilo kojeg razloga ne mogu čekati izvan prostora salona. Svi ostali klijenti koji dođu radi usluge čekaju svoj red izvan salona.

Zaštitne pregrade
U dijelovima salona za obavljanje plaćanja usluge, odnosno pultovima preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade od pleksiglasa ili drugog prozirnog materijala pogodnog za redoviti čišćenje i dezinfekciju.

Fizičko distanciranje
U salonima je potrebno osigurati minimalni međusobni razmak od 1,5 metara između svih osoba koje se u jednom trenutku nalaze u prostoru izuzev klijenta i djelatnika za vrijeme pružanja usluge. Udaljenost od 1,5 metar treba osigurati u svim smjerovima od svakog radnog mjesta.

Označivanje
Pri tome treba osigurati adekvatan prostor za kretanje. Putovi kojima se osobe kreću unutar salona poželjno je označiti.

Papirnate maramice i jednokratni materijal
Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih maramica i ostalih jednokratnih materijala, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju, uključujući i opremu za odlaganje otpada sukladno uputama.

Zaštitna oprema
Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitne opreme za zaposlenike.

Ogrtači
Ako se koriste, ogrtače za klijente preporučuje se zamijeniti jednokratnima.

Prozračivanje
Sve prostorije u salonu treba što češće provjetravati, čak i za vrijeme lošeg vremena. Ne zaboraviti prozračiti između smjena.

 
1.2. Sanitarni čvorovi i prostorije/prostori za odmor
Sanitarni čvorovi

 • Za sanitarne čvorove potrebno je osigurati učestalije pravilno čišćenje i higijenu (vidjeti točku 2. 7.)
 • Ako je moguće, preporučuje se da se osiguraju odvojeni sanitarni čvorovi za klijente i zaposlenike.

 
Odmor zaposlenika

 • U prostorijama za odmor zaposlenika treba osigura ti dovoljno prostora, a stolove i stolice razmaknuti. Pri boravku je potrebno zadovoljiti kriterij fizičke udaljenosti od 1,5 metar te izbjegavati istovremeni odmor prevelikog broja zaposlenika.
 • Vrijeme odmora treba ograničiti na maksimalno 15 minuta ako dvije osobe istovremeno koriste stanku za odmor, međutim ako zaposlenici borave u istom zatvorenom prostoru predviđenom za odmor preporučuje se da stanku za odmor ne koriste istovremeno.

  2. Organizacija rada u salonima za tetoviranje i piercing

2.1. Općenite preporuke
Mjerenje temperature
Prije dolaska na posao preporučuje se da svi zaposlenici temperaturu izmjere kod kuće te da ne dolaze na posao ako im je viša od 37,2 oC ili ako usto imaju i respiratorne tegobe. Kod povišene temperature te svih respiratornih tegoba, bilo s povišenom temperaturom bilo bez nje, savjetuje se da se telefonom nazove liječnika obiteljske medicine i da se ne dolazi na posao dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji ili povišene temperature.

Zaštitne mjere
Potrebno je strogo provoditi zaštitne mjere: između klijenata potrebno je oprati i dezinficirati ruke te obavezno koristiti drugi set pribora.

Komunikacija s klijentima
Tijekom pružanja usluge, preporučuje se da se komunikacija s klijentom svede na minimum.

Rad u smjenama
Zauzetost prostora treba izbjegavati primjerice radom u smjenama na način da se smjene ne preklapaju. U smjenama rade uvijek isti zaposlenici čime se smanjuje kontakt među zaposlenicima. Treba organizirati promjene smjena na način da zaposlenici jedne smjene ne dolaze u kontakt sa zaposlenicima druge smjene (npr. u prostorijama u kojima se presvlače, u sanitarnim čvorovima i slično).

Plaćanje
Poželjno je bezgotovinsko kartično plaćanje.

Hrana i piće
Tijekom pružanja usluge ne preporučuje se konzumacija hrane ili pića.

Administrativni poslovi
Preporučuje se da se svi administrativni poslovi vezani za rad salona, odnosno uredski posao, primjerice računovodstvene poslove, raditi od kuće, ne u salonu.

Sastanci
Interne sastanke i usavršavanja treba svesti na minimum ili još bolje odgoditi. Što je više moguće koristiti mogućnosti telefonske i video konferencije. Ako su sastanci neophodni, držati preporučeni razmak među sudionicima.
 
 
2.2. Naručivanje
Telefonsko naručivanje
Zadržavanje u prostoru kako bi se osobu naručilo treba izbjegavati. Naručivanje se obavlja telefonski.

Osobe s respiratornim simptomima
Tijekom naručivanja treba upozoriti da se usluga ne pruža osobama koje imaju bilo kakav simptom akutne respiratorne infekcije (curenje nosa, kihanje, kašljanje, kašalj, povišena tjelesna temperatura i sl.). Ne dozvoljava se dolazak u salon zaposlenicima i strankama koji imaju neki od simptoma koji bi mogli upućivati na COVID-19 (kao što je gore navedeno). Zaposlenici se odmah javljaju svom izabranom liječniku obiteljske medicine. Zaposlenici prije povratka na posao trebaju imati razjašnjenu dijagnozu.

Ograničen broj stranaka

 • Broj naručenih stranaka kojima će se usluga pružati istovremeno mora se prilagoditi broju radnih mjesta u radnom prostoru.
 • U slučaju ranijeg dolaska i nemogućnosti zadovoljavanja kriterija fizičke udaljenosti od 1,5 metar, klijentu se preporučuje čekanje termina van salona.
 • U obzir je potrebno uzeti i uobičajene interakcije i kretanja zaposlenika u salonu. Ako se minimalni razmak ne može održati jer je inače takva interakcija u salonu, preporučuje se smanjiti broj radnih mjesta i osoba koje istovremeno borave u radnom prostoru.

 
2.3. Primanje klijenata
Higijena ruku
Sve klijente na ulazu uputiti na dezinfekciju ruku te objasniti koje se preventivne mjere trenutno provode u salonu (primjerice potreba o nošenju maske za usta i nos, higijena ruku, pravilno postupanje prilikom kašljanja i kihanja). U slučaju potrebe, klijente treba uputiti da se kihanje obavlja u savijeni lakat ili maramicu koja se odmah nakon pravilno odlaže u kantu za otpad.

Podaci o strankama
Treba zabilježiti vrijeme ulaska osobe u salon, kontakt podatke (broj mobitela) i vrijeme napuštanja salona. Ta je informacija, u slučaju otkrivanja oboljelog koji je boravio u salonu u određeno vrijeme, potrebna epidemiolozima, kako bi što brže mogli identificirati i kontaktirati kontakte oboljelog te provesti mjere sprečavanja daljnjeg širenja infekcije. Stranke treba pravovremeno upozoriti da će im se usluga pružiti samo ako su suglasni ostaviti podatke za kontakt.

Maske za lice za klijente
Klijentima se preporučuje nošenje maske za lice (ako kirurške nisu dostupne moguće je korištenje platnenih maski).
  

2.4. Obavljanje usluge
Fizička udaljenost
Tijekom pružanja usluge zaposlenik od klijenta drži najveću moguću udaljenost koja ne ometa obavljanje usluge.

Higijena ruku
Između klijenata obavezno oprati i dezinficirati ruke.

Zaštitna oprema
Tijekom cijelog postupka koristi se zaštitna oprema (maska koja prekriva usta i nos te jednokratne rukavice). Jednokratnu zaštitnu opremu potrebno je zamijeniti između svakog klijenta te pravilno odložiti u predviđene kante s odgovarajućim poklopcem.

Maske za lice i rukavice za djelatnike
Djelatnicima se preporučuje nošenje maski za lice. Osim kirurških maski mogu se koristiti i platnene maske za lice. Viziri za lice mogu pružiti dodatnu zaštitu. Maske se mijenjaju nakon završetka rada na jednom klijentu i ako postanu vlažne. Osim kirurških maski mogu se koristiti i platnene maske te druga pokrivala koja prekrivaju usta i nos. Viziri s moraju dezinficirati nakon svakog klijenta. Ako se ne može osigurati minimalni razmak od 1,5 metra, klijent i djelatnik moraju nositi barem masku koja prekriva usta i nos. Poslodavac je dužan osigurati zaštitu za zaposlenike i to u dovoljnim količinama. Kirurške maske se mijenjaju nakon maksimalno 3 sata nošenja, a platnene maske za lice kada postanu vlažne.

Sterilne igle i pribor
Potrebno je raditi sa jednokratnim potrošnim materijalima: jednokratne igle, jednokratne rukavice, posudice za boju i sl. Pri postupcima tetoviranja trebaju se koristiti sterilne igle koje dolaze u sterilnim pakiranjima i koje se otvaraju pred korisnicima, a nakon jednokratne uporabe se bacaju u za to predviđene posude za infektivni otpad.
 

2.5. Odlaganje otpada
Otpad

 • Sav eventualni otpad nastao prilikom pružanja usluge odložiti u za to predviđene kante za otpad s odgovarajućim poklopcima, odnosno kante za infektivni otpad.
 • U kante za otpad potrebno je uložiti dvije vreće za smeće, odnosno infektivni otpad.

 

2.6. Čišćenje i postupci s priborom i materijalom za rad
Korištenje radnog pribora

 • Radni pribor bi uglavnom trebao biti jednokratni, a za sav ostali pribor koji se ponovno koristi obvezna je sterilizacija (npr. mašinice za tetoviranje).
 • Višestruka upotreba na više stranaka bez prethodnog čišćenja zabranjena je.
 • Svi uređaji i sav pribor trebaju biti održavani u dobrom stanju da se opasnost od kontaminacije smanji na najmanju moguću mjeru.

Dezinfekcija i sterilizacija

 • Poslije svake uporabe pribor se pere i dezinficira, a po potrebi i sterilizira.
 • Prije postupka dezinfekcije potrebno je potrebno je prvo provesti postupak pranja kako bi se s predmeta i površina očistili svi tragovi nečistoća (masnoće, izlučevine i sl.). Pribor i oprema moraju biti namjenski (krpe, spužvice, metlice i sl.) te se iste redovito moraju mijenjati kada uslijed korištenja postanu neupotrebljivi za pravilnu upotrebu.

Pribor i instrumente koji to zahtijevaju treba sterilizirati

 • Postupak sterilizacije vrši se u autoklavu na temperaturi od 131°C pod visokim tlakom, minimum 30 minuta nakon što je postignuta navedena temperatura. Igle, tube, pincete, medicinsko posuđe i slični alati koji dolaze u neposredan kontakt s krvlju, znojem, limfom, sluznicom i kožom klijenata obavezno se moraju sterilizirati na taj način.
 • Pranje ručnika, radnih kuta i maska za lice. Za pranje se mogu koristiti uobičajeni deterdženti, a za dezinfekciju uobičajene metode. Preporučena dezinfekcijska sredstva poput onih na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
 • Pribor za rad od tkanina (ručnici i sl.) ostaje u salonu na kraju radnog dana, pere se u perilici za rublje na najmanje 60 °C i do kraja se osuši.
 • Radnu odjeću zaposlenika preporučuje se oprati za rublje na najmanje 60 °C i osušiti. Platnene maske za lice oprati svakodnevno i izglačati.

2.7. Dezinfekcija i čišćenje radnog prostora

 • Čišćenje prostora provodi se na uobičajen način učestalijom dinamikom, odnosno između svake smjene.
 • Dezinfekciju radnog mjesta (stolac, ležaj) potrebno je provoditi između svakog klijenta.
 • Kako bi se smanjio rizik infekcije, dezinficijensom se učestalije brišu kontaktna mjesta, odnosno telefoni, kvake na vratima, tipkovnice, blagajne i slično (npr. svaka 2 sata).
 • Upute za dezinfekciju i čišćenje prostora dostupne su na .

2.8. Primanje suradnih djelatnika i nenajavljenih stranaka

 • Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li imala kontakt s oboljelima.
 • Nenajavljene stranke smiju samo iznimno ući u salon uz prethodnu provjeru o mogućim simptomima koji mogu upućivati na COVID-19 i o kontaktu s oboljelima.
Skip to content