Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Programa potpora poljoprivredi Grada Belog Manastira za razdoblje 2024. – 2026. kojim se propisuju vrste i intenzitet  potpora, mjerila, uvjeti i postupak dodjele, obveze primatelja kao i druga pitanja od značaja za dodjelu potpora poljoprivrednicima s područja Grada Belog Manastira.

Grad Beli Manastir ostvaruje prihode od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se nalazi na području Grada. Sukladno člankom 49. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), ostvarene prihode Grad Beli Manastir može trošiti za „poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture“.

Grad Beli Manastir je u razdoblju od 2016. godine do 2023. godine provodio tri programa potpora poljoprivredi, za razdoblja 2016.-2018., 2019.-2020. i 2021.-2023. putem kojih je dodjeljivao potpore fizičkim osobama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i trgovačkim društvima s područja Grada Belog Manastira koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prijedlog Programa potpora poljoprivredi Grada Belog Manastira za razdoblje 2024. – 2026. temelji se i na provedbenim iskustvima  prethodna tri programa.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči prijedlog Programa potpora poljoprivredi Grada Belog Manastira za razdoblje 2024. – 2026. i u razdoblju od 21. rujna do 21. listopada 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: petar@beli-manastir.hr ili poštom na adresu Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Programa potpora poljoprivredi Grada Belog Manastira za razdoblje 2024. – 2026. koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Programa potpora poljoprivredi Grada Belog Manastira za razdoblje 2024. – 2026. bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt Programa potpora poljoprivredi Grada Belog Manastira za razdoblje 2024. – 2026. možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom postupku savjetovanja s javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content