5. srpnja 2018. godine

 

Dana 5. srpnja 2018. godine održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

 

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu.

 

Pored prvog Rebalansa Proračuna za ovu godinu, Gradsko vijeće je usvojilo Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Belog Manastira, te donijelo Odluku o sudjelovanju Grada Belog Manastira u EU Programu prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Croatia – Serbia 2014.-2020. Prioritetna os 3 – “Poticanje turizma i očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa”, Specifični cilj 3.1. – Jačanje, diversifikacija i integracija prekogranične turističke ponude te bolje upravljanje dobrima kulturne i prirodne baštine s projektom pod nazivom: BIKE – SHARE.

 

Isto tako, Gradsko vijeće je donijelo odluke o osnivanju prava građenja za ugradnju pumpne stanice u Belom Manastiru, zatim prava služnosti za ugradnju pumpne stanice u Belom Manastiru i prava služnosti za izgradnju kanalizacijske mreže u Zagrebačkoj ulici u Belom Manastiru.

 

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o utvrđivanju udjela roditelja u cijeni koštanja Programa usluga Dječjeg vrtića ″Cvrčak″ Beli Manastir, te je dalo suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Grada Belog Manastira, koju je donijelo Upravno vijeće Centra za kulturu Grada Belog Manastira.

 

Gradsko vijeće dalo je suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Belog Manastira unutar Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kroz dva projekta i to: “Rekonstrukcija i prenamjena Društvenog doma Šumarina” i “Opremanje prostora dječjeg vrtića u Branjinom Vrhu”.

 

Navedeni akti doneseni na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 6/18, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira. (u izradi)

Skip to content