„Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika kojim se propisuju vrste stipendija, mjerila i uvjeti, postupak dodjele stipendija, obveze primatelja stipendija, način određivanja visine i broja stipendija kao i druga pitanja od značaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola u redovitom sustavu obrazovanja.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i u razdoblju do 19. veljače do 21. ožujka 2019. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: petar@beli-manastir.hr ili sonja@beli-manastir.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt Pravilnika o stipendiranju učenika možete preuzeti ovdje.”

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 22. ožujka 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content