Dana 4. ožujka 2022. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo Odluku o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, Odluku o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Belog Manastira i Odluku o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.

Navedeni akti doneseni na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 4/22, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content