10. listopada 2018. godine

 

Dana 2. listopada 2018. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

 

Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine, te usvojilo izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2018. godine.

 

Gradsko vijeće usvojilo je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira i izvršilo izbor 7 članova i 7 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira s Popisa važećih kandidatura.

 

Na istoj sjednici Gradsko vijeće usvojilo je i Odluku o sudjelovanju Grada Belog Manastira u projektu “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir” u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.

 

Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo obavijesti Policijske postaje Beli Manastir o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine, kao i za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2018. godine.

 

Također, Gradsko vijeće je prihvatilo izvješća o radu i financijskom poslovanju Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir, Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o., Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir, Stanouprave d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje, dok izvješće Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir nije prihvaćeno.

 

Navedeni akti doneseni na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/18, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

 

Skip to content