Dana 17. lipnja 2020. godine održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,15 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu kao i Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu za područje Grada Belog Manastira.

S ciljem pomoći poduzetnicima i obrtnicima, Gradsko vijeće donijelo je Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19).

Na istoj sjednici usvojene su dopune Odluke o komunalnoj naknadi kao i izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira, te je donesen Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Pored navedenog, Gradsko vijeće prenijelo je u vlasništvo zgradu za produženi boravak učenika na Osnovnu školu “Dr. Franjo Tuđman” Beli Manastir, te dodijelilo poslovne prostore u PEER centru Baranjskoj razvojnoj agenciji Grada Belog Manastira i Dječjem vrtiću Cvrčak Beli Manastir.

Gradsko vijeće razmotrilo je i prihvatilo Izvješće trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 01.07. do 31.12.2019. godine.

Navedeni akti doneseni na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 6/20, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content