Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda informatičke opreme za Grupu 2 – Stolna osobna računala, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 17. studenoga 2022. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu informatičke opreme Grupa 2 – Stolna osobna računala

Troškovnik

Skip to content