Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda namještaja za opremanje prostora hostela u PEER centru, kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2022. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu namještaja za opremanje prostora hostela u PEER centru

Troškovnik

Skip to content