Grad Beli Manastir objavljuje poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda za predmet nabave: Oprema za dječje igralište dječjeg vrtića u Branjinom Vrhu. Cjeloviti tekst Poziva (s prilozima 2. i 3.) i pripadajući prilog (Prilog 1 – Troškovnik) se nalaze u prilogu.

Grad Beli Manastir za predmetni postupak sukladno članku 12. stavak 1. točka 1b., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave robe manja od 26.540,00 EUR bez PDV-a (200.000,00 kuna bez PDV-a). Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“ broj 7/17 i 11/19).

Rok za dostavu ponuda je 10. travnja 2024. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Odluka o odabiru

Skip to content