Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda poslova obavljanja komunalne djelatnosti: održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene na području Grada Belog Manastira kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 9. siječnja 2020. godine do 14:00 sati.

 

Dokumentacija za nabavu poslova obavljanja komunalne djelatnosti: održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene na području Grada Belog Manastira

Troškovnik

Skip to content