Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici Petra Preradovića kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 7. travnja 2021. godine do 14:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici Petra Preradovića

Troškovnik

Skip to content