Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na poboljšanju sigurnosti prometa na raskrižju Ulice kralja Zvonimira i Ulice svetog Martina, kojom prilikom je na adrese četiri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 23. ožujka 2022. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na poboljšanju sigurnosti prometa na raskrižju Ulice kralja Zvonimira i Ulice svetog Martina

Troškovnik

Skip to content