Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na uklanjanju ruševnih objekata na području Grada Belog Manastira kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 18. veljače 2021. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na uklanjanju ruševnih objekata na području Grada Belog Manastira

Troškovnik

Skip to content