Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Belog Manastira u 2023. godini kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 13. prosinca 2022. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu usluge održavanja javne rasvjete

Troškovnik

Skip to content