Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda usluge skloništa za životinje i higijeničarske službe za područje Grada Belog Manastira kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 25. kolovoza 2022. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu usluge skloništa za životinje i higijeničarske službe za područje Grada Belog Manastira

Troškovnik u postupku nabave usluge skloništa za životinje i higijeničarske službe za područje Grada Belog Manastira

Skip to content