Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda nabave usluge skloništa za životinje i higijeničarske službe za područje Grada Belog Manastira kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 144/22), odredbe Zakona se ne primjenjuju na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura i radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura. Postupak se provodi sukladno internom aktu o nabavi – Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/17 i 11/19).

Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 25. rujna 2023. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu usluge skloništa za životinje i higijeničarske službe

Troškovnik

Skip to content