Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda završnih radova na građevini k.č.br. 890 k.o. Beli Manastir kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 7. travnja 2021. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija za nabavu završnih radova na građevini k.č.br. 890 k.o. Beli Manastir

Troškovnik

Skip to content