Operativni plan provođenja preventivne deratizacije na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Operativni plan provedbe preventivne deratizacije kanalizacijskog sustava na području Grada Belog Manastira – proljetni tretman u 2019.g. možete preuzeti ovdje.

Sigurnosno-tehnički list možete preuzeti ovdje.