Privremeno izvješće o utrošku sredstava za provedbu izbora za članove Gradsko vijeća Grada Belog Manastira, Gradonačelnika Grada Belog Manastira te Zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine možete preuzeti ovdje.
Skip to content