Promidžbene radionice

U sklopu provedbe projekta “Zaželi pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05-0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,...
Skip to content