Rješavanje stambenih pitanja putem programa POS-a

Grad Beli Manastir, suklando naputku APN-a (Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama), provodi anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a. Ukoliko ste, kao stanovnik Grada Belog Manastira, zainteresirani za...
Skip to content