LISTA KANADIDATA po Javnom natječaju za prijam u službu u Grad Beli Manastir, Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove – vježbenik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta: viši stručni suradnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša s pozivom na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Listu kandidata s pozivom na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti preuzmite...
Skip to content