Gradska knjižnica

Gradska knjižnica

Beli Manastir je središte područja Baranje koje je područje od posebne državne skrbi. Prema podacima popisa stanovništva iz 2001. godine, na području Baranje živi 42.633 stanovnika i obuhvaća 8 općina i grad Beli Manastir. Jedina narodna knjižnica na cijelom tom...
Dječji vrtić Cvrčak

Dječji vrtić Cvrčak

Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir svoju djelatnost obavlja na tri lokacije- u Belom Manastiru,Branjin Vrhu i Šećerani. U programe vrtića uključeno je 157 djece od navršene 2 godine života do godine života prije polaska u osnovnu školu i raspoređenih u 8 odgojnih...
Osnovna glazbena škola

Osnovna glazbena škola

Umjetnička škola Beli Manastir iz Belog Manastira je samostalna umjetnička škola. U sklopu Umjetničke škole Beli Manastir je i područni odjel Kneževi Vinogradi. U matičnoj školi se podučava jedanaest programa: gitara, klavir, tambure, violina, klarinet, harmonika,...
Centar za kulturu

Centar za kulturu

U gradu djeluje Centar za kulturu grada Belog Manastira koji je nositelj svih važnijih kulturnih zbivanjima. Centar za kulturu svojim radom nastoji, u skladu sa Strateškim planom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, raditi na razvitku i unapređenju kulture,...
Stanouprava

Stanouprava

“Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, klasa:371-01/98-01/02, Ur.br: 2100-01-01-98-1, od 30.03.1998. godine. Javnobilježničkom Izjavom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću koju je po...
Skip to content